รับปูพื้นกระเบื้องยาง กระเบื้องยางลายไม้ และงานตกแต่งภายใน

สินค้า

พื้นพรมพีวีซีม้วนดูราฟลอร์

พรมพีวีซีดูราฟลอร์ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทวัสดุปูพื้นปี 2531 และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก C.S.A. Standard A 126.3-M 1984 for Canadian Mortgage and Housing Corporation และได้รับสัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (THAILAND’S BRAND) จากกรมส่งเสริมการส่งออก

Showing 1–16 of 32 results