รับปูพื้นกระเบื้องยาง กระเบื้องยางลายไม้ และงานตกแต่งภายใน

สินค้า

INOVAR

INOVAR ยึดมั่นในนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และเชื่อในการเดินตามวิถีปฏิบัติเชิงนิเวศที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ปูพื้น INOVAR ได้รับการรับรองตามมาตรการฉลากสีเขียว (Green Label) จากสภาสิ่งแวดล้อมสิงค์โปร์ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ ภายใต้กฎเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด

INOVAR ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14000: 2014 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมาตรฐาน ISO9001:2015 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์